ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำเหมืองน้ำร้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-3726 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294