ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   332
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294