ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือสำหรับใช้ในราชการ
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือสำหรับใช้ในราชการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294