ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต็ง ความยาว 150 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร โดยไม่มีไหล่ทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว จำนวน 1 โครงการ โดยมีจุดดำเนินการ 3 จุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและรูปแบบรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294