ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 KVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    11/09/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294