ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนศรีมงคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   326
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294