ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดแหล่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาปิดแหล่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 60.00 เมตร และท่อพีวีซีขนาด 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 240.00 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านปง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บ้านน้ำซุ้ม หมู่ 8 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    19/09/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294