ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 •     โรงเรียนวัดบ้านก้อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดบ้างกอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านก้อง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   332
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294