ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ , จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณหลังซอยกาสะลอง ถึงบ้านพิมุกต์ โครงการ 4 , จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (วังปลาท่าทุ่ม) หมู่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294