ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง พร้อมราวกันตก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง พร้อมราวกันตก ณ ที่ทำการ อบต.ขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    18/09/2555
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294