ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัว
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวนักเรียนพักนอน ดังนี้ วัสดุเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวนักเรียนพักนอน จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294