ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาผึ้ง หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านปง หมู่ 7 ต.หนองบัว ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294