ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ สำหรับเด็ก จำนวน 84 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 , จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ สำหรับเด็กจำนวน 55 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    18/09/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294