ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาตะแกรงเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านออนกลางเหนือ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    19/09/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294