ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    18/09/2555
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294