ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ จ้างเหมาขยายถนน คสล. , จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 และ 11 ต.หนองแฝก ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    19/09/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294