ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ขนาด 1/3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ใช้งานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   329
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294