ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
 •     เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 4 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสองแควร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    20/09/2555
 • อ่าน   349
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294