ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตัเงแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294