ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.35 เมตร ยาว 110.00เมตร ณ ซอยโชคดี 1 บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเชิงดอย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    20/09/2555
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294