ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 •     เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการดังนี้ สร้างเมรุ สุสานบ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 , สร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางมูล บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 3 , และสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 17 บ่อ หน้าวัดป่าเป้า - ล่องใต้ หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    18/09/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294