ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านแพะดอยถ้ำ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ณ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    19/09/2555
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294