ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอดาอาคาร
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอดาอาคาร ณ โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าซาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294