ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขาย สายส่งเลือด
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขาย สายส่งเลือด (Blood Tubing Set) จำนวน 4,500 Set ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ / จ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    11/09/2555
 • อ่าน   342
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294