ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมอาคารเยี่ยมญาติ
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมอาคารเยี่ยมญาติ หมายเลข 57/41 , ซ่อมอาคารกองรักษาการณ์ หมายเลข 56/41 , ซ่อมอาคารโรงรถ หมายเลข 24/29 , ซอ่มอาคารโรงรถ หมายเลข 14/38 ของหน่วย กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ภายในบริเวณค่ายโสณบัณฑิต อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33
 • วันที่ประกาศ   10/09/2555
 • หมดเขต    14/09/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294