ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงตึกอายุกรรมชาย 2
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงตึกอายุกรรมชาย 2 เป็นหอผู้ป่วยหนัก ICU 16 เตียง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/09/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294