ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทองเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทองเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-2272 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    21/09/2555
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294