ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
 •     โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5400 ต่อ 1181
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294