ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงเชียงใหม่
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1908
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   363
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294