ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-7043
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    26/09/2555
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294