ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และจ้างผลิตวารสารรายเดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    20/09/2555
 • อ่าน   349
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294