ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย เครื่องผ้าที่มช้ในโรงพยาบาล
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย เครื่องผ้าที่มช้ในโรงพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2555
 • หมดเขต    24/09/2555
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294