ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร
 •     คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2555
 • หมดเขต    17/09/2555
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294