ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาวและข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายสัปดาห์
 •     มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาวและข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายสัปดาห์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3137
 • หน่วยงาน    มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2555
 • หมดเขต    01/10/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294