ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชีัยงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชีัยงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2555
 • หมดเขต    13/09/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294