ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้่างปรับปรุงผิวการจราจร , ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้่างปรับปรุงผิวการจราจร , ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2555
 • หมดเขต    25/09/2555
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294