ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 5 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซางลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 5 รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร , อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซางลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-1654
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/09/2555
 • หมดเขต    21/09/2555
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294