ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอินกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอินกส์ ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่วาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ืี่่ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-9341 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2555
 • หมดเขต    27/09/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294