ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 12 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 12 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-2129 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2555
 • หมดเขต    27/09/2555
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294