ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าเหมาบริการอินเตอร์เน็ต
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาเช่าเหมาบริการอินเตอร์เน็ต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึวันที่ี 25 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1002 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2555
 • หมดเขต    25/09/2555
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294