ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะาดอาคารสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจ.เชียงใหม่
 •     ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะาดอาคารสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-58327-7510
 • หน่วยงาน    ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2555
 • หมดเขต    24/09/2555
 • อ่าน   329
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294