ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 •     สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-5615
 • หน่วยงาน    สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/09/2555
 • หมดเขต    24/09/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294