ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 พื้นที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2555
 • หมดเขต    20/09/2555
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294