ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ งานการเงิน มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2555
 • หมดเขต    26/09/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294