ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและห้องซักล้าง ชั้น 3 ฝังเข็ม
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและห้องซักล้าง ชั้น 3 ฝังเข็ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2555
 • หมดเขต    22/09/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294