ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจุขายใบสั่งยาระบบคอมพิวเตอร์ แบบต่อเนื่อง จำนวน 800 กล่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ลำพูน สอบราคาจะซื้อจุขายใบสั่งยาระบบคอมพิวเตอร์ แบบต่อเนื่อง จำนวน 800 กล่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/09/2555
 • หมดเขต    25/09/2555
 • อ่าน   372
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294