ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักในกำกับสวนดอก
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักในกำกับสวนดอก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4418
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/09/2555
 • หมดเขต    05/10/2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294