ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 8 รายการ
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-9752
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2555
 • หมดเขต    08/10/2555
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294