ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิชาการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
 •     โีรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิชาการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9407
 • หน่วยงาน    โีรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2555
 • หมดเขต    27/09/2555
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294