ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดิน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตัั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9986
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2555
 • หมดเขต    10/10/2555
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294